Prvovrstni izdelki za odvodnjavanje – Hauraton.si

hauraton.si - izdelki za odvodnjavanjeEno od vodilnih podjetij na svetu, ki se še kako zelo dobro zaveda težav, ki lahko nastanejo s padavinsko oziroma meteorno vodo ter njenim odvodnjavanjem, je nemško podjetje Hauraton. Proizvajalec je na trgu prisoten že več kot 6 desetletij ter ponuja vrhunske sisteme ter produkte za linijsko odvodnjavanje padavinske vode z več različnih vrst podlage.

Izdelki za odvodnjavanje – Hauraton.si so vam torej na voljo za naročanje oziroma nakup tudi preko spleta. Na spletni strani lahko preverite, kateri produkti so vam na voljo, vse njihove karakteristike in za katere funkcije se koristno uporabljajo.

Sistem Faserfix

Med izdelki za odvodnjavanje – Hauraton.si lahko najdete najrazličnejše produkte, ki pripadajo več vrstam sistemov. Med priljubljenimi so predvsem kanalete, ki so narejene iz prav posebne vrste betona z robom iz kovine. Takšni izdelki sodijo v sistem, ki se imenuje Faserfix.

Pri nemškem proizvajalcu Hauraton torej ponujajo več vrst sistemov za učinkovit odvod meteorne vode. Sistemi se delijo na produkte za nizko gradnjo, okolico, vodo in šport. Za izdelovanje sistemov za odvodnjavanje v nizkogradnji se torej uporablja že omenjeni sistem Faserfix. Takšna vrsta sistema je zlasti dobrodošla oziroma kar nujna za javne ter industrijske površine. Zanje je znano, da so zaradi obtežbe prometa med najbolj obremenjenimi površinami. Kanalete tovrstnega sistema so izdelane iz armiranega betona z mikrovlakni. Posledično imajo daljšo življenjsko dobo.

Sistem Drainfix

odvodnjavanje meteorne vodeMed izdelki za odvodnjavanje – Hauraton.si lahko najdete tudi produkte, ki sodijo v sistem Drainfix. Komore za ponikanje vode se lahko uporabijo v stanovanjskih naseljih, pod prometnimi in industrijskimi območji, na gradbiščih. Preko sistemov za ponikanje se postopoma odvaja v naravnem ciklusu.

Ob tem ne smemo pozabiti omeniti niti sistema Sportfix. Kot vam pove že samo ime, se sistem v največji meri uporablja na športnih podlagah. Kanalete Sportfix se torej lahko koristno uporabljajo na različnih vrstah igrišča pa tudi na stadionih. V primerjavi z drugimi vrstami kanalet imajo še rešetke oziroma zgornji del. Pri vseh kanaletah je ta del prilagojen in za športnike izjemno prijazen. Izdelan je namreč iz mehkejših materialov.

Recyfix

Ko boste brskali med izdelki za odvodnjavanje – Hauraton.si boste naleteli tudi na proizvode, ki sodijo v sistem Recyfix. Takšen sistem je predvsem koristen pri urejanju okolice, parkov, na domačih dvoriščih. Kanali za odvod so izdelani iz umetnega recikliranega materiala. Rešetke so precej lepšega dizajna, same kanalete pa izjemno lahke, dovolj odporne na manjše obremenitve. Njihova montaža je sila preprosta. Na gradbišču se tovrstni sistem lahko dobro prilagodi dolžini, in sicer s preprostim razrezom kanala ter rešetk.