Poskrbite za odvodnjavanje meteornih voda

LjubljanaVic-poplavaSept2010V zadnjem času se veliko govori o tem, da mora imeti vsak objekt urejeno tudi odvodnjavanje. Brez tega lahko namreč pride do različnih težav z meteorno vodo. Žal v preteklosti za to marsikdaj ni bilo dovolj dobro poskrbljeno, a to ni vedno predstavljajo tako velike težave, kot to velja danes.

Zakaj je to danes še toliko bolj pomembno? Danes so namreč površine veliko bolj pozidane, veliko je tudi asfaltiranih in betonskih površin, zato ima meteorna voda manj prostora in možnosti, da nemoteno ponikne v tla na travniku, peščeni površini, zemlji ali kje drugje. Zaradi tega povzroča tudi več škode in težav, veliko pogostejše pa so postale tudi poplave, kar ni samo posledica nepravilnega načrtovanja odvajanja meteorne vode, ampak tudi podnebnih sprememb.

Največ, kar lahko naredimo za to, da to preprečimo, je to, da uredimo odvodnjavanje meteornih voda. Zanj je treba poskrbeti tako pri novogradnjah kot pri že obstoječih objektih, pri katerih za to še ni ustrezno urejeno, enako pa velja za vse ostale površine. Zastajanje meteorne vode lahko namreč problem povzroči tudi na cestišču, parkirišču ali drugih podobnih površinah.

Pri tem ni pomembno le, da se poskrbi za odvodnjavanje meteornih voda, ampak je pomembno tudi to, na kakšen način se to stori. V načrtovanje je treba vključiti projektante oziroma strokovnjake, ki bodo naredili hidravlični izračun in ugotovili, kakšen sistem bi bil najbolj učinkovit za določeno površino.

Odvodnjavanje Hauraton
https://www.hauraton.si

Treba je ugotoviti, kako obremenjen bo predvidoma sistem, da se izbere ustrezne elemente zanj in ga načrtuje tako, da bo res učinkovit. Pri tem je treba upoštevati prav vse dejavnike ter urediti celoten sistem tako, da bo čim bolj funkcionalen in da bo čim bolje opravljal svojo nalogo – odvajanje meteorne vode.

Na srečo imate danes na voljo različne možnosti, zato se da za odvajanje deževnice res učinkovito poskrbeti. Na voljo so vam različni točkovni in linijski sistemi, plastične in betonske kanalete, jaški, različne rešetke in drugi elementi, s katerimi lahko celoten sistem prilagodite svojim potrebam in temu, za kakšno površino gre. Tako boste varni pred meteorno vodo, saj bo ta varno odtekla in poniknila v zemljo tam, kjer ne bo povzročala prav nobene škode.