Točkovno in linijsko odvodnjavanje meteorne vode

Če namreč meteorna voda ni ustrezno odvedena, lahko povzroči različne probleme, zalije neko površino ali celo objekt ter tako povzroči ogromno nevšečnosti ali celo škode. Točkovno in linijsko odvodnjavanje meteorne vode vsak po svoje in na svoj način lahko poskrbita za to, da ne prihaja do problemov z njo. Da do tega ne pride, je treba izbrati ustrezen sistem, ki poskrbi za to, da meteorna voda lahko čim hitreje in čim bolj učinkovito odteče.

Kakšen sistem je najboljši?

Linijsko odvodnjavanjeIzbiramo lahko med različnimi vrstami sistemov. Pri tem imamo na izbiro točkovno in linijsko odvodnjavanje meteorne vode. Pri prvem se meteorna voda izteka v temu namenjen jašek, torej se vsa zbira v eni sami točki, kamor nato ponikne v tla, pri drugem načinu odvajanja pa se izteka vzdolž celotne kanalete, ki je prekrita z rešetko ali posebno rego. Za kateri sistem se je bolje odločiti, pa je odvisno predvsem od tega, za kakšno površino točno gre, kako velika je, kakšne so njene značilnosti, čemu je ta površina namenjena, kolikšna je povprečna količina meteorne vode, ki jo je treba odvesti iz nje, in podobno. Od vseh teh dejavnikov je namreč odvisno, kakšen sistem bi bil najbolj primeren za vgradnjo na določeni površini, zato je prav se naštete dejavnike treba upoštevati tudi pri izbiri.

Jaški ali kanalete za meteorno vodo

Vsaka površina je nekoliko drugačna, zato je treba pri načrtovanju takšnega sistema za meteorno vodo vedno treba izhajati iz same površine in vseh njenih značilnosti. Pri tem je nujno sodelovanje usposobljenega projektanta, ki lahko vnaprej izračuna, kako zmogljiv mora biti tak sistem na neki površini oziroma kakšen sistem bi bilo treba vgraditi, da bo ta zadostoval potrebam.

točkovno odvodnjavnje faserfix-pointStrokovno usposobljen projektant v ta namen izdela tako imenovani hidravlični izračun, ki predstavlja osnovo za načrtovanje sistema za meteorno vodo. Z njim pa se lahko posvetujete tudi glede tega, kakšen sistem bi bilo najbolj primerno uporabiti, kakšne rešitve so sploh na razpolago na tržišču, kako obremenjenim površinam so namenjene in tako dalje. Poleg tega pa bo lahko projektant odgovoril tudi na vsa druga vaša vprašanja s tega področja, tako da vam bo njegovo sodelovanje pri projektu gotovo v veliko pomoč.

Izbrati je treba najbolj ustrezen sistem

Točkovno in linijsko odvodnjavanje meteorne vode sta oba kakovostna in učinkovita, če sta primerno izbrana. Tako pri točkovnih kot pri linijskih sistemih je namreč na voljo veliko možnosti in rešitev, poleg tega pa so navadno takšni sistemi modularni, kar pomeni, da jih je možno popolnoma prilagoditi svojim potrebam ali zahtevam določene površine. Zato je gotovo pametno, da pri načrtovanju takšnega sistema sodeluje strokovnjak, ki bo čim bolj preučil zahteve neke površine ter na podlagi tega kar se da najbolje načrtoval ustrezen sistem, s katerim boste lahko poskrbeli za meteorno vodo in njeno učinkovito odvajanje.

Kako načrtovati čim boljše točkovno in linijsko odvodnjavanje meteorne vode?

Za lažjo odločitev, kakšno rešitev izbrati, naj vam bodo v pomoč naslednji napotki:

  • Linijsko odvodnjavanje RECYFIX®PROpri načrtovanju sistema je treba upoštevati vse značilnosti površine, kamor bo ta sistem vgrajen,
  • sistem naj načrtuje za to usposobljen strokovnjak oziroma projektant,
  • pred načrtovanjem sistema je nujno narediti hidravlični izračun, ki pove, kakšna zmogljivost sistema je potrebna,
  • pred izbiro ustrezne rešitve se je treba pozanimati o možnostih, ki so na voljo,
  • premisliti je treba, kakšna vrsta sistema bi bila najbolj ustrezna glede na zahteve površine,
  • premisliti je treba o izbiri najbolj ustreznega materiala za tak sistem, kar vpliva tako na funkcionalnost kot končni videz takšnega sistema,
  • izbrati je treba kakovosten sistem zanesljivega proizvajalca, ki bo kos vsem obremenitvam in prav vsej meteorni vodi, ki se bo stekala vanj,
  • preveriti je treba, kako je po potrebi možno sistem očistiti oziroma kako poteka vzdrževanje – pomembno je, da je to čim bolj enostavno.

Pomembna je tudi pravilna vgradnja

Ustrezna in premišljena izbira takšnega sistema je vsekakor pomembna, a enako pomembna je tudi pravilna vgradnja. Že ob izbiri je treba preučiti tudi specifikacije sistema in to, kako poteka pravilen postopek vgradnje, ki se ga je treba držati, če želimo, da bo sistem deloval tako, kot je treba. Sodobni sistemi so sicer zasnovani tako, da omogočajo čim bolj enostavno vgradnjo, zato je pomembno predvsem slediti navodilom ter seveda predvidenemu načrtu vgradnje. Tako boste poskrbeli, da bo sistem vgrajen tako, kot je treba, in bo zato tudi deloval v skladu z vašimi pričakovanji.