Siemens Slovenija – najboljši partner pri avtomatizaciji 

siemens SlovenijaSiemens Slovenija predstavlja najboljšega partnerja pri avtomatizaciji. Če vas zanima avtomatizacija objektov ali avtomatizacija v industriji, potem lahko v ta namen uporabite njihovo opremo in krmilnike, ki se izredno dobro obnesejo v ta namen. Lahko pa se na njih oziroma na njihovega partnerja – slovensko podjetje Dankon – obrnete tudi v primeru, če potrebujete strokovno svetovanje pri implementaciji avtomatizacije ali pri izbiri ustrezne opreme zanjo. 

Pametni objekti in avtomatizacija 

Siemens Slovenija nudi številno opremo, ki se lahko uporablja pri upravljanju ogrevanja, hlajenja in drugih procesov. Na tak način je mogoče zasnovati tako imenovani pametni objekt, v katerem so vsi ti procesi avtomatizirani oziroma centralno krmiljeni iz ene same nadzorne enote. Pametne objekte je možno zasnovati na tak način, da se samodejno izvajajo vsi procesi, ki so vezani na upravljanje objekta, ali pa le nekateri – npr. prezračevanje, kar je v novogradnjah tudi pri nas že precej pogosta praksa. Na tak način je možno poskrbeti: 

 • za centralno upravljanje vseh procesov, ki se izvajajo v objektu, na enem mestu, 
 • za boljši nadzor nad vsemi procesi, 
 • za večjo varnost (vrata se lahko samodejno zaklenejo ob izstopu, ravno tako se lahko samodejno ugasnejo vsi potencialno nevarni aparati itd.), 
 • za večjo energetsko varčnost, 
 • za večje udobje. 

Avtomatiziranje procesov v industriji 

siemens pclNajbolj pogosto pa se Siemens Slovenija ukvarja z avtomatizacijo za potrebe industrije. V številnih industrijskih panogah postajajo proizvodni procesi vedno bolj avtomatizirani, torej se krmilijo s posebej v ta namen zasnovano opremo, kjer je njihov potek možno vnaprej določiti in predvideti ter nato tudi lažje nadzirati. Na tak način je možno doseči: 

 • večjo optimizacijo proizvodnje, 
 • večjo ekonomičnost, 
 • prihranek časa in denarja, 
 • zniževanje stroškov, 
 • boljši proizvodni proces, 
 • skrajšanje časa proizvodnje, 
 • boljši nadzor, 
 • enotno kvaliteto končnih proizvodov, 
 • večjo konkurenčnost. 

Kako vam lahko pomaga slovensko podjetje Dankon? 

Če vas zanima avtomatizacija pametnih objektov ali v industriji oziroma proizvodnji, se je najbolje obrniti na podjetje Dankon. S svojimi izkušnjami in rešitvami, ki jih ponujajo, vam bodo znali pomagati pri vseh vprašanjih s tega področja. Pri tem vam bodo znali tudi strokovno svetovati tako, da se boste lažje in bolj premišljeno odločili za ta korak ter da boste lahko izbrali ustrezno opremo v ta namen. Tako bo vse skupaj izvedeno tako, kot je treba, zaradi česar boste lahko izkoristili vse prednosti, ki jih prinaša avtomatizacija, v največji meri.