Separator za preprečevanje onesnaženja

Pitno vodo je treba ustrezno zaščititi pred onesnaženjem. Zato je treba nenehno paziti na to, da vanjo ne zaidejo različne odpadne snovi, ki se lahko nahajajo ne le v okolju, ampak tudi v odpadni vodi iz gospodinjstev, še večkrat pa iz različnih drugih obratov ali površin. Prav zaradi tega je na takšnih mestih treba namestiti ustrezen separator, s pomočjo katerega se onesnaževalci lahko ločijo od preostale odpadne vode, ki lahko nato nemoteno izteče naprej v vodni krog, ne da bi onesnažila podtalnico oziroma vodne vire.

Separator AQUAFIX PP
Separator AQUAFIX PP

Onesnaževanje z olji, bencinom, mazivi …

Olje, bencin, maziva, maščobe in različne druge podobne snovi lahko močno onesnažijo vodo. To lahko prepreči ustrezno izbran in vgrajen separator, katerega naloga je, da poskrbi za zadržanje takšnih onesnaževalcev. Gre pravzaprav za zelo enostavno zasnovano napravo, ki izkorišča naravno lastnost zgoraj naštetih snovi, in sicer, da so te lažje od vode. Prav zato jih ni tako težko ‘ujeti’ in ločiti od preostale odpadne vode, ki jo lahko nato izpustimo v odtok. S tem se zaščiti okolje oziroma vodni viri, ki tako ostanejo čisti in neonesnaženi.

Separator in praznjenje

SeparatorjiSeparator je torej namenjen ločevanju onesnaževalcev, ki se zbirajo v njem. Ko se naprava napolni, jo je treba sprazniti. Za to poskrbi za to usposobljeno komunalno podjetje, ki nato te onesnaževalce tudi ustrezno predela oziroma odloži na primerno mesto. Kdaj je potrebno praznjenje, je odvisno od tega, koliko različnih onesnaževalcev je v odpadni vodi oziroma kakšna je njihova količina, pa tudi od tega, kakšno kapaciteto ima separator. Zato je tega vedno treba izbrati glede na specifične zahteve posameznega obrata ali površine.

Pri tem pa je treba upoštevati tudi zakonodajo, ki določa, kakšna naprava je primerna glede na vrsto določenega obrata ali površine. Naprava mora biti skladna tudi z vsemi evropskimi standardi in predpisi, ki določajo tudi to, kako velike oziroma majhne delce onesnaževalcev mora biti naprava sposobna filtrirati oziroma ločevati. Načeloma pa je najbolje, če naprava omogoča čim bolj fino filtracijo.