Odvodnjavanje meteornih vod 

Sistemi, ki se uporabljajo za odvodnjavanje meteornih vod, so prilagojeni posebej glede na namembnost določene površine. Tako imajo vsi proizvajalci v svojem proizvodnem programu sisteme za različne vrste površin – od stanovanjskih oziroma zasebnih površin do poslovnih, trgovinskih ter javnih površin, poleg tega pa so na razpolago tudi sistemi za druge, bolj zahtevne površine, kot so na primer ceste, industrijske površine, letališča itd. – te površine so namreč mnogo bolj obremenjene, zato morajo biti tudi sami sistemi bolj vzdržljivi. 

Učinkoviti sistemi za odvodnjo vode 

odvodnjavanje meteornih vodaOdvodnjavanje meteornih vod mora biti urejeno tako, da je čim bolj učinkovito. Zaradi tega je treba izbrati sistem, ki je primeren za določeno vrsto površino. Površine so namreč različno obremenjene s prometom in drugimi dejavniki, kar je treba upoštevati tudi pri izbiri takšnega sistema. Poleg tega pa se površine razlikujejo tudi glede na to, koliko padavinske vode je iz njih treba odvesti. Večja ko je ta količina, bolj zmogljiv mora biti sistem, saj bo le tako ta resnično učinkovit pri svojem delovanju. Zato je pri izbiri vedno treba upoštevati: 

  • vrsto površine, kamor bo sistem vgrajen, 
  • obremenjenost površine, 
  • druge lastnosti površine, 
  • količino vode, ki jo je treba odvesti, 
  • izpostavljenost vremenskim in drugim dejavnikom, 
  • različne druge dejavnike, ki so pomembni pri izbiri. 

Izberite trajen in vzdržljiv sistem 

Ko se na zgradi nov objekt, se nato poskrbi še ureditev njegove okolice, pri čemer pa se uredi tudi odvodnjavanje meteornih vod. Vgradnja takšnega sistema namreč zahteva kar nekaj prekopavanja, zato je za to smiselno poskrbeti, še preden so položeni tlakovci, posejana trava, še preden se uredi parkirišče, dvorišče, vrt itd. Ravno zaradi tega pa je smiselno izbrati tudi čim bolj trajen in vzdržljiv sistem v ta namen, ki bo dobro služil svojemu namenu, zato ga že čez nekaj let ne bo treba menjati, ampak bo brez težav zdržal več desetletij in ostal enako uporaben in zmogljiv. 

S tem se boste izognili ponovnemu razkopavanju okolice objekta ali neke površine ter njenemu ponovnemu urejanju. Zato je pametno izbrati sistem s čim daljšo življenjsko dobo – torej morajo biti materiali, iz katerih je narejen, čim bolj odporni. Ravno zaradi tega je treba izbrati zanesljivega proizvajalca takšnih sistemov, ki izdeluje izdelke, na katere se lahko zanesete. Hkrati pa je pametno za odvodnjavanje meteornih vod izbrati tudi sistem, ki se ga enostavno da čistiti – torej iz njega odstraniti morebitne nečistoče, umazanijo, kamenčke, pesek in preostali odpadni material.