Odvodnjavanje je zelo pomembno

Kakovostno, strokovno in premišljeno urejeno odvodnjavanje je bistvenega pomena tako pri novogradnjah kot pri že zgrajenih objektiv. Varuje namreč pred poškodovanjem stavb oziroma objektov zaradi padavinske oziroma meteorne vode ter pred nastankom večje ali manjše škode zaradi nje.

Verjetno ste tudi vi že kdaj v časopisu brali o posledicah poplav in o tem, kakšna velika škoda je nastala, ko je komu zalilo hišo. Beremo lahko zgodbe o tem, do kam vse je segala voda in kaj vse je odnesla. Pa tudi o tem, kako zahtevna je bila sanacija. Vse to lahko preprečimo, saj danes na srečo obstaja že vrsta učinkovitih sistemov v ta namen.

Zaščita pred padavinsko vodo in vlago

Najboljše je, če se odvodnjavanje uredi že v načrtih novogradnje zgradb, cest, mostov, viaduktov, športnih površin, pločnikov, dvorišč, parkirnih prostorov, torej že preden se začne z gradnjo. Vsekakor je potrebna velika pozornost in znanje, da se zaščiti stavbe pred vlago, saj lahko nepravilno izvedeno odvajanje meteornih voda trajno poškoduje vašo hišo.

Seveda pa se da odvodnjavanje urediti tudi pri že zgrajenih objektih. Obstajajo celovite rešitve in široka paleta proizvodov za linijsko in točkovno odvodnjavanje, obdelavo meteornih voda in ponikanja itd. Namenjeni so stanovanjskim objektom, okolici, športnim objektom, štadionom, cestam … Obstajajo različni sistemi, s katerimi lahko poskrbite za zaščito objekta pred meteornimi vodami in vlago ter ob tem ohranite funkcionalnost in prijeten videz okolice objekta in okolice.

Za večjo varnost zgradb in preprečevanje škode

Vse dobre in kakovostne rešitve zagotavljajo varnost ljudi, zgradb, okolice in okolja. Padavinska voda namreč lahko zalije hišo, povzroči škodo, uniči imetje. Ko vidite, kakšno veliko škodo in opustošenje za seboj pusti že manjša poplava in kako zahtevna in draga je lahko sanacija po njej, se zaveste, da bi to lahko preprečili s dokaj enostavnimi preventivnimi ukrepi in namestitvijo odtočnih jaškov, kanalet itd.

Glede na ekstremne vremenske spremembe in to, da meteorologi napovedujejo, da se bo v prihodnosti v Sloveniji povečala količina padavin in da bodo pogostejše tudi poplave, je takšna ureditev vsekakor zelo pomembna. Če namreč v kratkem času zapade velika količina padavin, padavinska voda nima kam odteči. A voda vedno najde svojo pot, zato odteče tja, kamor lahko, pa četudi je to klet. Zaradi tega je treba razmišljati preventivno in že vnaprej predvideti, kako bi to lahko preprečili in zavarovali zgradbe pred vdorom vode in škodo, ki ob tem nastane.