Odvodnjavanje je namenjeno tudi preprečevanju poplav

Odvodnjavanje poskrbi za preprečevanje različnih težav z meteorno vodo. Te so lahko zelo raznolike, najhuje pa je seveda, če privedejo do poplav. Vsekakor je treba narediti vse, da slednje preprečimo in neko parcelo zavarujemo pred njimi z ustrezno rešitvijo, ki bo v najkrajšem možnem času odvedla čim večjo količino meteorne vode.

Linijski sistemi nadomeščajo točkovne

Linijski sistemi za odvodnjavanje vedno Linijsko odvodnjavanjepogosteje nadomeščajo točkovne sisteme oziroma rešitve, ki so bile nekoč veliko pogosteje v uporabi. Praksa namreč kaže, da je veliko bolje, da se meteorna voda zbira vzdolž celotnega linijskega sistema kot pa zgolj v eni točki. Tudi točkovni sistemi imajo sicer svojo funkcijo, zato se tudi odtočni jaški še vedno uporabljajo, vendar pa se je pri pričakovano večji količini meteorne vode bolje odločiti za linijski sistem. S tem namreč poskrbimo:

  • za večjo učinkovitost,
  • da meteorna voda prej odteče,
  • za veliko boljši pretok,
  • da je sistem kos tudi večjim količinam meteorne vode,
  • da je manj možnosti, da bi prišlo do zamašitve sistema ali da sistem ne bi ustrezno deloval.

Če torej želite poskrbeti za to, da bo za meteorno vodo ustrezno poskrbljeno, nikar na dvorišče, parkirišče, pred hišo ali kam drugam v okolico svojega doma ali drugega objekta ne vgrajujte zgolj enega odtočnega jaška. V kolikor mislite, da bo s tem poskrbljeno za odvodnjavanje, se namreč krepko motite. Že res, da je tudi en odtočni jašek bolje kot nič, sploh če je dovolj velik in postavljen na ustrezno mesto, vendar pa v večini primerov za učinkovito urejeno odvodnjavanje enostavno ne zadostuje. Če želimo, da je zanj poskrbljeno tako, da z meteorno vodo tudi ob večjih padavinah ne bo težav, potem bo treba narediti nekoliko več. Najbolje pa je, če se odločimo za linijski sistem.

Boljši pretok, boljše odvodnjavanje

Linijski sistemi so sestavljeni iz kanalet, ki se vgradijo v tla tako, da se lahko meteorna ali površinska voda zbira v njih in nato odteče na primerno mesto, kjer ponikne v tla. Boljši ko je pretok kanalete, bolje bo na neki površini poskrbljeno za odvodnjavanje. Zaradi tega je pomembna tako sama oblika kanalete kot tudi to, kakšnih dimenzij je ta. Včasih se ob vgradnji kakšen sistem zdi predimenzioniran, a se ob večjih padavinah izkaže, da temu ni tako, da prav ustrezne dimenzije takšnega sistema poskrbijo za dovolj veliko zmogljivost in za to, da vsa meteorna voda varno in učinkovito odteče brez povzročanja kakršnih koli težav.

Pravočasno poskrbite za meteorno vodo!

Povsod, kjer za meteorno vodo ni primerno poskrbljeno, je treba zanjo čim prej poskrbeti. Sploh pa je zanjo treba poskrbeti tam, kjer ustrezen sistem sploh ni bil nikoli nameščen. Seveda pa je nujno za preprečevanje težav z meteorno vodo poskrbeti tudi tam, kjer je ta v preteklosti že povzročala težave. Sama sanacija škode v takšnih primerih nikakor ni dovolj, saj lahko škoda zopet nastane, če ob enem ne poskrbimo še za vgradnjo ustreznega sistema za meteorno vodo oziroma za druge primerne ukrepe. S tem lahko preprečimo njeno zastajanje na določeni površini ali njeno izlivanje v nižje ležeče dele objektov, pa tudi poplave. Ker je škoda, ki jo povzroči meteorna voda, lahko tudi zelo velika, je v takšnih primerih vsekakor treba ukrepati pravočasno in narediti vse, kar je v naši moči, da takšno škodo in druge posledice preprečimo z ustrezno izbranim in kakovostnim sistemom.