Kanalete za odvod vode

kanalice za odvod vode Hauraton hr
Kanalice za odvod vode Hauraton.hr

Pri izbiri kanalete za odvod vode je treba natančno preveriti vse tehnične specifikacije. Pri izbiri ustrezne zmogljivosti je treba upoštevati hidravlični izračun, ki ga pripravi projektant, prav tako pa je treba pred izvedbo sistema za odvodnjavanje narediti tudi čim bolj natančen načrt. Ta predstavlja osnovo za to, da bo za odvod meteorne vode res poskrbljeno tako, kot je treba.

Različni tipi površin

Kanalete za odvod vode je treba izbrati glede na tip površine, za katero urejamo odvodnjavanje. Površine se načeloma delijo predvsem glede na to, kako zelo so obremenjene. Zasebne površine so tako običajno veliko manj obremenjene kot javne, pri čemer so poslovne površine navadno manj obremenjene kot prometne ali industrijske površine.

Obremenitveni razredi

Glede na to se kanalete za odvod vode delijo na obremenitvene razrede, ki so označeni s črkami od A dalje in številkami. Obremenitveni razred A je primeren predvsem za zasebne površine, kot so na primer dvorišča, obremenitveni razred F pa je primeren za visoko obremenjene površine. Večja ko je številka ob črki, bolj odporna je kanaleta znotraj določenega obremenitvenega razreda.

Presek odvodnjavanja in vtočni presek

Poleg samega obremenitvenega razreda, ki nam pove, ali je določen model primeren za neko vrsto površine, pa sta pri izbiri primernega modela za naše potrebe pomembna tudi presek odvodnjavanja in vtočni presek. Iz tega podatka lahko vidimo, kako zmogljiv bo določen model v praksi oziroma kako učinkovito bo poskrbel za odvodnjavanje meteorne vode.

Druge tehnične lastnosti

Pri izbiri je treba upoštevati tudi dimenzije določenega modela, medtem ko je masa pomembna predvsem pri transportu in vgradnji. Lažji modeli nam oboje lahko precej olajšajo. Masa je sicer odvisna ne le od dimenzij, ampak predvsem od materiala, ta pa je pomemben tudi z drugih vidikov, pri čemer je najbolj pomembna zagotovo vzdržljivost na dolgi rok. Prav zaradi tega se v ta namen največkrat uporablja zelo odporne materiale, kakršen je recimo beton ali različni inovativni materiali, kot je recimo reciklirani komozit. Gre za elastičen, robusten in zelo vzdržljiv material, ki dobro prenaša tako obremenitve kot temperaturne razlike in zunanje dejavnike.