Betonske kanalete za odvodnjavanje

betonske kanalice
Betonske kanalice Hauraton.hr

Kakovostne betonske kanalete za odvodnjavanje predstavljajo izdelek, s katerim je možno doseči izjemno učinkovitost pri odvajanju meteorne vode z različnih vrst površin oziroma s površin z različno namembnostjo uporabe. Zasnovane so namreč tako, da so primerne tudi za vgradnjo na najbolj obremenjenih površinah oziroma površinah s specifičnimi zahtevami, kot so na primer zelo prometne ceste, parkirišča, avtocestna postajališča, poslovne in industrijske površine, pristanišča, letališča in podobno. Na takšnih površinah je še bolj kot drugje pomembno, kako odporen je sistem, ki ga izberemo kot rešitev za meteorno vodo oziroma za preprečevanje težav z njo.

Odpornost, robustnost in vzdržljivost

Betonske kanalete za odvodnjavanje odlikujejo visoka odpornost, robustnost in vzdržljivost, saj so narejene iz materiala z odličnimi lastnostmi, ki je bil posebej oblikovan prav v ta namen. Ne gre namreč za običajen beton, ampak je ta ojačan z mikroarmaturo, ki še dodatno izboljša njegove lastnosti. Material je namreč premišljeno zasnovan tako, da ima čim večjo trdnost oziroma da gre za čim bolj močan in stabilen material, kar je pri vgradnji na zelo obremenjene površine ključnega pomena, saj se s tem podaljša njihova življenjska doba. Testiranja dokazujejo, da je ta zelo dolga, četudi so betonske kanalete za odvodnjavanje meteorne vode vsakodnevno izpostavljene najrazličnejšim obremenitvam – težki mehanizaciji, gostemu prometu itd.

Za visoke dinamične sile do razreda F 900

betonska kanalicaNa površinah z visokimi obremenitvami je sistem za odvajanje meteorne vode izpostavljenem tudi visokim dinamičnim silam, kar je treba upoštevati tudi pri njegovem planiranju. Treba je izbrati takšen model, ki dobro prenaša takšne dinamične sile, oziroma takšnega, ki spada v ustrezen obremenitveni razred. Na tak način je mogoče zagotoviti njihovo učinkovitost ne glede na obremenjenost površine oziroma v vseh pogojih.

Prilagodljivost posebnim zahtevam

Sistem za odvajanje meteorne vode pa možno prilagoditi tudi posebnim zahtevam naročnikov oziroma uporabnikov. V ta namen obstajajo različne rešitve po meri, ki so narejene posebej za določeno stranko in tako individualno prilagojene njenim zahtevam. To omogoča maksimalno prilagojenost na potrebe strank ter s tem tudi maksimalno učinkovitost pri odvajanju meteorne vode.